Garanție

GARANȚIE

1. CONDIŢII DE GARANŢIE

a. Termenul de garanţie începe din momentul predării lucrării către Beneficiar şi semnării Procesului verbal de recepţie a lucrării.

b. Garanţia pentru profilele din Aluminiu marca Alumil, Balkan, Profilco este de 5 ani şi este acordată pentru lipsuri care nu pot fi descoperite la livrare şi exclusiv pentru cazul în care profilele îsi pierd culoarea iniţială, prezintă deformaţii peste limitele admise sau fisuri care nu sunt cauzate de socuri mecanice, termice sau chimice datorate unor factori externi.

c. Profilele PVC SALAMANDER pentru ferestre, culoarea alb şi foliat, sunt fabricate din PVC rezistent la şoc mecanic, din material DIN 7748-PVC-U, EDLP, 080-35-28 şi sunt produse după ultimele standarde si garantează că profilele corespund la livrare cerinţelor RAL-RG 716/1.

Rezistenţa chimică a profilelor PVC pentru ferestre şi uşi corespunde reglementărilor ISO/TR 10358. Profilele sunt rezistente la etanol, amoniac în concentraţie de 10%, clorura de sodiu în proporţie de 10%, precum şi acid clorhidric în concentraţie între 10-35% şi la substanţele obişnuite de curăţenie.

Rezistenţa culorilor – suprafeţele profilelor, alb şi foliat – verificate conform DIN 53378 – nu prezintă devieri mai mari de nivelul de 4 de pe scala ISO 105-A03 şi corespund astfel cerinţelor RAL-RG 716/1. Această garanţie este nelimitată pentru o expunere la razele soarelui de până la 120 KJ/cm2x an, precum şi limitata până la o înălţime de 2000 m peste nivelul mării până la 160 KJ/cm2 x an.

d. Garanţia pentru feroneria marca ROTO este de 5 ani pentru sistemul ROTO NT şi de 2 ani pentru zarurile şi şildurile de uşi ROTO cu condiţia respectării instrucţiunilor de intreţinere şi utilizare. Feroneria respectă normele RAL-RG 60713

e. Garanţia pentru tâmplăria din Aluminiu executată din sisteme Alumil, Balkan sau Profilco este de 5 ani pentru profile respectiv 1 an pentru piesele în mişcare.

f. Garanţia pentru sticla termopan este de 5 ani şi constă în menţinerea proprietăţilor fizico chimice şi termoizolante ale acesteia.

g. Garanţia pentru Plasele antiinsecte, Rulourile din PVC şi Aluminiu şi glafuri este de 2 ani.

h. Garanţia pentru execuţia lucrării este de 2 ani şi constă în efectuarea gratuită a reparatiilor care pot apărea în condiţii de exploatare corectă şi normală a ferestrelor şi usilor din PVC.

i. Durata medie de utilizare a ansamblurilor din tâmplărie PVC comercializata de SC MISTIC CONFORT SRL este 25 de ani.

j. Termenul de remediere porneşte din momentul sesizării la sediul firmei noastre sau prin email a posibilei defecţiuni şi a prezentării prezentului Certificat de Garanţie, şi este de 25 zile. Daca reparaţia necesită înlocuirea unor repere termenul de remediere se prelungeşte cu durata în care acestea sunt livrate de catre furnizor către SC MISTIC CONFORT SRL, durata determinată pe baza comenzii pe care SC MISTIC CONFORT SRL o lansează către furnizor în termen de 24 ore de la constatarea reperului ce trebuie înlocuit.

k. Termenul de garanţie se majorează cu durata de timp dintre reclamarea defectului şi remedierea acestuia. Produsele înlocuite în cadrul perioadei de garanţie vor beneficia de o nouă perioada de garanţie ce începe din momentul înlocuirii acestora.

l. În cazul în care produsele ce fac obiectul acestui contract sunt livrate fără montaj iar montajul acestora cade în sarcina Beneficiarului, vânzătorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele defecţiuni ce pot apare din cauza unui montaj incorect.

m. Beneficiarul are dreptul în perioada de garanţie la repararea în mod gratuit a produselor care fac obiectul defectelor reclamate – dacă defecţiunile au fost datorate unor neconformităţi sau vicii ascunse datorate Executantului şi Beneficiarul a respectat toate clauzele Contractului de Vânzare – Cumpărare şi ale SC MISTIC CONFORT SRL LOC GIROC, STR. BICAZ, 5 JUDET TIMIS, ROMANIA RO 26205220; J35/2180/2009 MOBIL: 0726 202 361 E-MAIL: office@misticconfort.ro – 2 Certificatului de Garanţie. În cazul în care defectele nu se pot remedia prin reparare produsele vor fi înlocuite. În anumite cazuri speciale , Vânzătorul îsi rezervă dreptul de a rezoluţiona Contractul prin restituirea contravalorii produselor şi recuperarea acestora dacă există şi acceptul Cumpărătorului.

 

Unitatea de service autorizată este:

SC MISTIC CONFORT SRL,

LOC GIROC,

STR BICAZ NR 5 JUD TIMIS

Mobil: 0726 202 361;

e-mail : office@misticconfort.ro

Ne poți contacta la numarul de telefon +40726 202 361, pe email office@misticconfort.ro sau folosind formularul de contact.
Împreună vom gasi soluția optimă pentru cerințele și bugetul dumneavoastră.