• Telefon: +40 726 202 361
  • Email: office@misticconfort.ro

Montajul 

Este ultima etapă în care tehnicienii noștri montează usile si ferestrele la locația clientului. 

După montare se fac reglaje necesare și verificări privind funcționarea perfectă a usilor si ferestrelor. 

La final se întocmește un proces - verbal de recepție a lucrării.

După finalizarea operațiunilor tehnice se predă lucrarea beneficiarului, care constă în verificarea și probarea tuturor usilor, ferestrelor și accesoriilor. 

 

 Tot în această etapă se face și un instructaj beneficiarului cu privire la utilizarea corectă a usilor, ferestrelor, accesoriilor precum și la intreținerea acestora. 

 Prețul montajului : 20 euro / oră 

Determinarea valorii manoperei se stabilește în baza orelor normate necesare pentru montajul tamplariei. Odată stabilit numărul orelor normate în baza cărora se calculează valoare manoperei nu se modifică indiferent de numarul de ore efectiv lucrate. 

Valoarea manoperei se poate modifica doar in cazul in care numarul de ore prestate este mai mare din motive neimputabile furnizorului.

Exemplu: Beneficiarul nu asigura conditiile necesare pentru montaj, asa cum si le-a asumat prin contract. Datorita acestei situatii echipa noastra poate fi in situatia imposibilitatii de a monta ferestrele.


Transport  

Transportul tamplariei este asigurat de compania noastră preluănd astfel toate riscurile. 

Acest serviciu, poate fi inclus în prețul produselor sau serviciilor sau evidențiat separat.

Transportul include  încărcarea, descărcarea și manipularea produselor (usilor si ferestrelor). 

 


Preț transport : 1 euro / tonă / km 

Transportul este gratuit în cazul contractelor cu valoare de peste 5000 euro.

 

 

Consiliere și vânzare

Atunci când alegem o fereastră trebuie să avem în vedere destinație, ce condiții trebuie să asigure (izolare fonică, sigur și securitate, etc), design și buget.

Întreținere și reparații

Atunci când alegem o fereastră trebuie să avem în vedere destinație, ce condiții trebuie să asigure (izolare fonică, sigur și securitate, etc), design și buget.

Abonamente - servicii

Atunci când alegem o fereastră trebuie să avem în vedere destinație, ce condiții trebuie să asigure (izolare fonică, sigur și securitate, etc), design și buget.